Unsere aktuellen Dun-Kühe - gallowayzucht-kronenhof.de

UNSERE AKTUELLEN DUN KÜHE


*********Name:ChristinavomPingelAnton

HB Nr:

DE 03 52339384

geb:07.02.2010

Bewert:8/8/7      

Farbe:

blond

Vater:

Rambo/Kronenhof

HB Nr:

DE063 49316741

Bewert:

8/8/7 m

Farbe:

blond

VV:

Robin

HB Nr:

FR70 26052930

Bewert:

8/9/7

Farbe:

blond

VM:

Pepita/Kronenhof

HB Nr:

DE03 45827061

Bewert:

7/7/8 gross

Farbe:

blond

Mutter:

Cira/Kronenhof

HB Nr:

DE 03 45544100

Bewert:

7/7/7 gross

Farbe:

blond

MV:

Vincent/Glenturk

HB Nr:

DE03 43790469

Bewert:

Farbe:

blond

MM:

Casy/Kronenhof

HB Nr:

DE 03 43790458

Bewert:

7/7/6 gross

Farbe:

blond


*********Name:Cassjupeia vomKronenhof

HB Nr:

DE 03 54584890

geb:12.08.2011

Bewert: 7/7/7   

Farbe:

blond

Vater:

Robin

HB Nr:

FR70 26052930

Bewert:

8/9/7

Farbe:

blond

VV:

Roby

HB Nr:

FR70 03504358

Bewert:

Farbe:

blond

VM:

Ornella

HB Nr:

FR70 01901945

Bewert:

Farbe:

blond

Mutter:

Clementine/Kronenhof

HB Nr:

DE 03 52461871

Bewert:

Farbe:

blond

MV:

SiverSunKomet

HB Nr:

DE03 47262781

Bewert:

8/8/8

Farbe:

blond

MM:

Cora/Kronenhof

HB Nr:

DE 03 43790468

Bewert:

8/8/7gross

Farbe:

blond


*********Name:Pelagia vom Sonnenhof

HB Nr:

DE 03 55801001

geb:03.08.2012

Bewert:7/7/7    

Farbe:

blond

Vater:

Highland Laddie

HB Nr:

UK544700100025

Bewert:

8/8/8

Farbe:

schwarz

VV:

Septimus

HB Nr:

UK 561622500021

Bewert:

Farbe:

schwarz

VM:

Silverbell

HB Nr:

UK 544700200005

Bewert:

Farbe:

schwarz

Mutter:

Pleasure vom Sonnenhof

HB Nr:

DE0351033039

Bewert:

7/7/6 M

Farbe:

blond

MV:

Silver v. Sonnenhof

HB Nr:

DE0346992886

Bewert:

8/7/7

Farbe:

blond

MM:

Penelope v. Kronenhof

HB Nr:

DE 03 49316734

Bewert:

7/8/7 g

Farbe:

blond


*********Name:

Shalima v. Kronenhof

HB Nr:

DE0355879011

geb:

12.02.2012

Farbe:

blond

Vater:

Xaver V 123 Holsten

HB Nr:

DE0120003023

Bewert:

7/7/7 groß

Farbe:

braun

VV:

Xaver S 28

HB Nr:

DE0115493628

Bewert:

8/7/8  -

Farbe:

braun

VM:

Hope T 11Hosten

HB Nr:

DE0116027711

Bewert:

8/8/8 mittel

Farbe:

schwarz

Mutter:

Snowflake  v. Kronenhof

HB Nr:

DE0347045957

Bewert:

8/7/8 gross

Farbe:

blond

MV:

Silver Sun Komet

HB Nr:

DE0347262781

Bewert:

8/8/8 gross

Farbe:

blond

MM:

Susette  v. Kronenhof

HB Nr:

DE0345827062

Bewert:

7/7/7 gross

Farbe.

blond


*********Name:

Sinala v. Kronenhof

HB Nr:

DE0355879028

geb:

27.10.2013

 

Farbe:

blond

 

Vater:

Xaver V 123 Holsten

 

 

 

HB Nr:

DE0120003023

 

 

 

Bewert:

7/7/7 groß

 

Farbe:

braun

 

VV:

Xaver S 28

 

 

 

 

HB Nr:

DE0115493628

 

 

 

Bewert:

8/7/8  -

 

Farbe:

braun

 

VM:

Hope T 11Hosten

 

 

 

HB Nr:

DE0116027711

 

 

 

Bewert:

8/8/8 mittel

 

Farbe:

schwarz

 

Mutter:

Snowfläke  v. Kronenhof

 

 

 

HB Nr:

DE0347045957

 

 

 

Bewert:

8/7/8 gross

 

Farbe:

blond

 

MV:

Silver Sun Komet

 

 

 

HB Nr:

DE0347262781

 

 

 

Bewert:

8/8/8 gross

 

Farbe:

blond

 

MM:

Susette  v. Kronenhof

 

 

 

HB Nr:

DE0345827062

 

 

 

Bewert:

7/7/7 gross

 

Farbe.

blond

 


********Name:

Sikara v. Kronenhof

HB Nr:

DE0355879027

geb:

27.10.2013

 

Farbe:

braun

 

Vater:

Xaver V 123 Holsten

 

 

 

HB Nr:

DE0120003023

 

 

 

Bewert:

7/7/7 groß

 

Farbe:

braun

 

VV:

Xaver S 28

 

 

 

 

HB Nr:

DE0115493628

 

 

 

Bewert:

8/7/8  -

 

Farbe:

braun

 

VM:

Hope T 11Hosten

 

 

 

HB Nr:

DE0116027711

 

 

 

Bewert:

8/8/8 mittel

 

Farbe:

schwarz

 

Mutter:

Snowfläke  v. Kronenhof

 

 

 

HB Nr:

DE0347045957

 

 

 

Bewert:

8/7/8 gross

 

Farbe:

blond

 

MV:

Silver Sun Komet

 

 

 

HB Nr:

DE0347262781

 

 

 

Bewert:

8/8/8 gross

 

Farbe:

blond

 

MM:

Susette  v. Kronenhof

 

 

 

HB Nr:

DE0345827062

 

 

 

Bewert:

7/7/7 gross

 

Farbe.

blond

 


*********


 
 
Counter