Unsere aktuellen Zuchtbullen - gallowayzucht-kronenhof.de

"Unsere aktuellen Dun und Black Zuchtbullen"


"Karl T 121 Holsten" unser aktueller Black Zuchtbulle

geb: 16.12.2007

gekört: 8/8/8

1A Sieger Grüne Woche Berlin 2010
1A Sieger Galloway Open in  Alsfeld 2011
Landessieger in Tarmstedt 2011Karl T 121 Holsten

Name:  Karl T  121

             Holsten

HB Nr:

DE 01 16027821

geb:16.12.2007

Bewert: 8/8/8    

Farbe:

schwarz

Vater:

Kass N 29

HB Nr:

DE 01 14835529

Bewert:

8/7/7

Farbe:

schwarz

VV:

Kass 12F Solway

HB Nr:

DE0340808831

Bewert:

7/7/7

Farbe:

schwarz

VM:

Distel H73 Holsten

HB Nr:

DE0112655073

Bewert:

7/7/7 gross

Farbe:

schwarz

Mutter:

Freya G72 Holsten

HB Nr:

DE0112385372

Bewert:

7/6/7 mittel

Farbe:

schwarz

MV:

Robert 101 Geordawn

HB Nr:

DE 0110706787

Bewert:

7/7/7

Farbe:

schwarz

MM:

Freya D16 Holsten

HB Nr:

DE01 10400616

Bewert:

Farbe:

schwarz


*********


"Beethoven" unser aktueller Black Zuchtbulle

geboren: 04.04.2015

gekört: 8/8/8Landessieger in Tarmstedt 2019
1b Bundeschau in Erfrurt 2018
Reservesieger in Tarmstedt 2018
 

Name:  Beethoven

             

HB Nr:

DE 09 50078624

geb:04.04.2015

Bewert: 8/8/8    

Farbe:

schwarz

Vater:

Bacardi

HB Nr:

DE 09 40934581

Bewert:

8/8/7

Farbe:

schwarz

VV:

Bisco aus dem Suletal

HB Nr:

DE 03 45908771

Bewert:

8/8/8

Farbe:

schwarz

VM:

Hillary2nd

HB Nr:

DE 09 33409228

Bewert:

8/8/8 gross

Farbe:

schwarz

Mutter:

Alicia

HB Nr:

DE 09 37008461

Bewert:

8/7/8 mittel

Farbe:

schwarz

MV:

Primo

HB Nr:

DE 09 82456601

Bewert:

8/8/6

Farbe:

schwarz

MM:

Ammelie

HB Nr:

DE 09 18919924

Bewert:

8/7/8

Farbe:

schwarz

 

*********


"Kazan vom Sonnenhof"
unser aktueller  black Zuchtbulle

geboren am : 21.03.2015

gekört: 8/7/8

1A auf Landesschau in Tarmstedt 2017


aufgenommen am 24.02.2019

 
 

Name:

Kazan vom Sonnenhof

HB Nr:

DE0357486829

gek:  8/7/8

geb. 21.03.2015

 

Farbe:

schwarz

Vater:

Kosmo vom Vogelsang 

HB Nr:

DE 0350816727

Bewert:

8/8/8   G

Farbe:

schwarz

VV:

Kazan Blackcraig M2092

HB Nr:

UK582801100074

Bewert:

Farbe:

schwarz

VM:

RoseN14Kirkstead Moss

HB Nr:

UK562202300080

Bewert:

8/8/7 M

Farbe:

schwarz

Mutter:

LynnBieberer-Spessartw.

HB Nr:

DE 0665179186

Bewert:

8/8/7 groß

Farbe:

schwarz

MV:

Wiegand

HB Nr:

DE 06 65126456

Bewert:

8/8/8 M

Farbe:

schwarz

MM:

Lygia L29 Holsten

HB Nr:

DE 01 13997329

Bewert:

7/7/7 M

Farbe:

schwarz


*********


"KEKS VOM KRONENHOF"
unser aktuelle Dun Zuchtbulle

seit Mai 2020

geboren: 16.03.2018

Gekört: 8/8/8

12


Name:

Keks vom Kronenhof

HBNr:DE03 612  19973

      

geb:16.03.2018

Farbe: dun

Vater:

Karl T 121 Holsten

HB Nr:

DE 01 160 27821

Bewert:

8/8/8 

Farbe:                                 

schwarz

VV:

Kass 29

HB Nr:

DE 01 148 35529

Bewert:

8/7/7

Farbe:

schwarz

VM:

Freya G72 Holsten

HB Nr:

DE 01 123 85372

Bewert:

7/6/7 M

Farbe:

schwarz

Mutter:

Pelagia vom Sonnenhof

         

HB Nr:

DE 03 558 01001

Bewert:

7/7/7 groß

Farbe:

dun

MV:

Highland Laddie of Gallw.

HB Nr:

UK 54 47 001 00025

Bewert:

8/8/8

Farbe:

schwarz

MM:

Pleasure v. Sonnenhof

HB NR:

DE 03 510 33039

Bewert:

7/7/6 mittel

Farbe:

dun


"Ursus"
einer unser aktuellen black Zuchtbullen

er ist geboren am 08.04.2019

gekört: 8/8/8

12

12